Πέτρινες κατασκευές
Οι πέτρινες κατασκευές είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι μια τέχνη για την οποία χρειάζεται τεχνογνωσία και εμπειρία, καθώς απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική στην κατασκευή τους.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΖΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

Η διαδικασία της μετατροπής ξεκινάει με τηνεπίσκεψη του τεχνικού μας ο οποίος μελετά το υπάρχον τζάκι και καταγράφει… Στη συνέχεια βάσει των διαστάσεων της υπάρχουσας εστίας επιλέγουμε την κατάλληλη κασέτα και ακολουθεί μια σειρά τεχνικών εργασιών: προετοιμασία του χώρου, αποξήλωση του χώρου καύσης του παλιού τζακιού, μόνωση κ.ά. προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του παραδοσιακού τζακιού και να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας πλέον τζακιού.

Το καινούριο ενεργειακό σας τζάκι είναι έτοιμο για λειτουργία, μέσα σε μία ημέρα, αν δεν προκύψουν έκτακτες εργασίες (αναφορικά με την καμινάδα ή το προϋπάρχον τζάκι).
ΠΩΛΗΣΗ


Εμπορευόμαστε ξύλα για τζάκια και pellet
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του τζακιού και τον καθαρισμό της καμινάδας

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η επιχείρησή μας ειδικεύεται στη χρήση και  εκμετάλλευση  της τέχνης της πέτρας. 20 χρόνια πριν, ξεκινήσαμε κατασκευάζοντας το παραδοσιακό τζάκι που ζέσταινε και στόλιζε το χώρο σας, κι ακολουθώντας  πλέον τις εξελίξεις  σας παρέχουμε τη μελέτη, την κατασκευή και την εγκατάσταση του πλέον διαδεδομένου ενεργειακού τζακιού.
2392028775
6944276084